BHP

szkolenia z zakresu BHP obejmuje m. in.:
 
  • szkolenia wstępne pracowników,
  • szkolenia okresowe pracowników,
  • szkolenia dla pracodawców.
 
Ponadto proponujemy dodatkowe usługi m. in.:
 
  • ocena ryzyka stanowiskowego,
  • prowadzenie spraw bhp w firmie,
  • doradztwo obejmujące przepisy oraz zasady BHP,
  • szkolenia dot. ochrony przeciwpożarowej,
  • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej.